Arhiva autora: Luka Brajković

Deutsch von Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance – Perspektiven aus Südosteuropa

Publikacija Deutsch von Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance – Perspektiven aus Südosteuropa(Njemački od samog početka. Učenje njemačkoga kao prilika – perspektive iz jugoistočne Europe) proizašla je iz projekta Deutsch von Anfang Goethe-Instituta Istanbul. Stručnjakinje za rano učenje njemačkog jezika iz šest jugoistočnoeuropskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Turska) analiziraju stanje ranog učenja njemačkoga u obrazovnim sustavima svojih zemalja istražujući sljedeća pitanja:

 • Koje jake i slabe strane odlikuju rano učenje njemačkog jezika?
 • Pred kojim izazovima stoji daljnji razvoj ranog učenja njemačkoga?
 • Na koje se potencijale može osloniti razvoj kvalitete ranog učenja i poučavanja njemačkog jezika? Koje su promjene neophodne u svrhu poboljšanje kvalitete nastave njemačkog jezika u ranoj dobi?

U središtu prikaza stanja u zemljama sudionicama projekta nalazi se sljedećih šest područja od suštinske važnosti za rano učenje njemačkog jezika:

 • obrazovnopolitički i sistemski okvirni uvjeti
 • kurikulske odredbe
 • nastavni materijali
 • evaluacija
 • obrazovanje i stručno usavršavanja učiteljskog i odgajateljskog kadra
 • povezanost istraživanja i prakse

Prilozi iz šest zemalja daju detaljnu i raznoliku sliku ranog učenja njemačkog jezika u jugoistočnoj Europi, pokazujući velike razlike posebice u odnosu na okvirne uvjete, ali i poveznice u kontekstu metodičkih i jezičnopolitičkih trendova u Europi u području ranog učenja jezika.

Kao najvažnije postignuće projekta na temelju analize stanja u zemljama sudionicama razvijene su Preporuke za rano učenje i poučavanje njemačkog jezika. Preporuke se, kao i cjelokupna publikacija, obraćaju nadležnima u obrazovnom sektoru, stručnjakinjama i stručnjacima, odgajateljicama i odgajateljima, učiteljicama i učiteljima te svima zainteresiranima za reforme u smislu integracije ranog učenja njemačkog jezika u koncept europske višejezičnosti.

Deutsch von Anfang an. Empfehlungen zum Frühen DaF-Lernen aus Südosteuropa

Jezičnopolitički i metodičko-didaktički dokument Deutsch von Anfang an. Empfehlungen zum Frühen DaF-Lernen aus Südosteuropa (puni tekst) (Njemački od samog početka. Preporuke za rano učenje njemačkoga iz jugoistočne Europe) proizašao je iz projekta Deutsch von Anfang an Goethe-Instituta Istanbul na temelju analize stanja ranog učenja njemačkog jezika u šest jugoistočnoeuropskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Turska) i kritičnog sagledavanja tog stanja u kontekstu metodičkih i jezičnopolitičkih trendova u Europi

Preporuke Deutsch von Anfang an sadrže brojne smjernice temeljene na realističnom promišljanju mogućnosti poboljšanja kvalitete ranog učenja njemačkog jezika, odnoseći se na sljedeća središnja područja:

 • obrazovnopolitički i sistemski okvirni uvjeti
 • kurikulske odredbe
 • nastavni materijali
 • evaluacija
 • obrazovanje i stručno usavršavanja učiteljskog i odgajateljskog kadra
 • povezanost istraživanja i prakse

Preporuke se obraćaju nadležnima u obrazovnom sektoru, stručnjakinjama i stručnjacima, odgajateljicama i odgajateljima, učiteljicama i učiteljima te svima zainteresiranima za reforme u smislu integracije ranog učenja njemačkog jezika u koncept europske višejezičnosti.

Najnovije aktivnosti Centra za europsko obrazovanje

Na završetku dvogodišnjeg regionalnog projekta za poboljšanje kvalitete ranog učenja i poučavanja njemačkog jezika Njemački od samog početka na Učiteljskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu održana je 15. i 16. 12. 2017. istoimena međunarodna konferencija u suorganizaciji Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Goethe-Instituta Istanbul te u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Konferencija je okupila otprilike 150 sudionika iz sedam zemalja oko aktualnih tema u području ranog učenja njemačkog jezika. Brojni sudionici iz Hrvatske te pedesetak gostiju iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Makedonije, Njemačke, Srbije i Turske omogućili su intenzivnu razmjenu spoznaja iz prakse i poticaja proizašlih iz istraživanja usvajanja/učenja njemačkoga u predškolskoj i ranoj školskoj dobi.

Konferenciju je otvorila izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić, prodekanica Učiteljskog fakulteta. Pozdravna slova održali su izv. prof. dr. sc . Ivana Franić, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja RH, dr. sc. Heike Uhlig, voditeljica Odjela za jezik Centrale Goethe-Instituta u Münchenu, dr. h. c. Doris Pack, zastupnica Europskog parlamenta 1989-2014/predsjedavajuća Odbora za kulturu, Arne Hartig, kulturni ataše Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu i Jadranka Žarković-Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na konferenciji je održano sveukupno:

 • 5 plenarnih izlaganja: prof. dr. sc. Michaela Sambanis, Freie Universität Berlin, prof. dr. sc. Feruzan Gündogar, Sveučilište Marmara, prof. dr. sc. Emina Avdić, Sveučilište Skopje, prof. dr. sc. Olivera Durbaba, Sveučilište Beograd, prof. dr. sc. Ana Petravić/doc. dr. sc. Ana Šenjug Golub/Jasmina Troha, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2 okrugla stola o perspektivama ranog učenja njemačkog jezika i mogućnostima regionalne suradnje
 • 16 različitih radionica
 • i završna diskusija.

Kao jedan od središnjih sadržaja programa predstavljeni su rezultati projekta Deutsch von Anfang an objavljeni u publikaciji: Ana Petravić, Ana Šenjug Golub, Siegfried Gehrmann (2018.; ur.): Deutsch von Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance. Perspektiven aus Südosteuropa. Münster. Waxmann koja uključuje analize stanja ranog učenja njemačkog jezika u zemljama sudionicama projekta i preporuke za rano učenje i poučavanje njemačkog jezika pod nazivom Deutsch von Anfang an. Empfehlungen zum Frühen DaF-Lernen aus Südosteuropa (puni tekst).

 

Fotodokumentacija o konferenciji dostupna je ovdje.

Članci iz tiska kojima su popraćena konferencija i tematika ranog učenja stranih jezika dostupni su ovdje.

 

 

Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika – Od teorijskih koncepata do primjene

Znanstvena monografija Ane Petravić Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene razmatra problematiku razvoja međukulturne kompetencije  kao jedne od ključnih individualnih kompetencija današnjice iz glotodidaktičke i primijenjenolingvističke perspektive. Povezujući teorijsku, empirijsku i primijenjenu perspektivu autorica daje cjelovit pristup sagledavanju kulture u nastavi stranih jezika kao pokušaj odgovora na mnogobrojna pitanja koja proizlaze iz složenih zahtjeva s kojima se danas nosi nastava stranih jezika, prije svega na središnje pitanje povezivanja i usklađivanja procesa razvoja komunikacijske kompetencije i međukulturne kompetencije učenika.

Struktura knjige prati liniju od teorijskih modela međukulturne kompetencije, preko njihovih empirijskih provjera do primjene u samoj nastavi stranih jezika te time omogućava čitateljima fokusiranje na pojedine aspekte međukulturne kompetencije ovisno o interesima i potrebama. Knjiga se obraća različitim ciljnim skupinama koje su profesionalno vezane uz nastavu (stranih) jezika – studentima učiteljskih i nastavničkih studija, djelatnim učiteljima i nastavnicima, mentorima, autorima udžbenika, tvorcima jezičnih politika, sastavljačima kurikula i testova te znanstvenicima u području primijenjene lingvistike i glotodidaktike.