Najnovije aktivnosti Centra za europsko obrazovanje

Na završetku dvogodišnjeg regionalnog projekta za poboljšanje kvalitete ranog učenja i poučavanja njemačkog jezika Njemački od samog početka na Učiteljskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu održana je 15. i 16. 12. 2017. istoimena međunarodna konferencija u suorganizaciji Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Goethe-Instituta Istanbul te u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Konferencija je okupila otprilike 150 sudionika iz sedam zemalja oko aktualnih tema u području ranog učenja njemačkog jezika. Brojni sudionici iz Hrvatske te pedesetak gostiju iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Makedonije, Njemačke, Srbije i Turske omogućili su intenzivnu razmjenu spoznaja iz prakse i poticaja proizašlih iz istraživanja usvajanja/učenja njemačkoga u predškolskoj i ranoj školskoj dobi.

Konferenciju je otvorila izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić, prodekanica Učiteljskog fakulteta. Pozdravna slova održali su izv. prof. dr. sc . Ivana Franić, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja RH, dr. sc. Heike Uhlig, voditeljica Odjela za jezik Centrale Goethe-Instituta u Münchenu, dr. h. c. Doris Pack, zastupnica Europskog parlamenta 1989-2014/predsjedavajuća Odbora za kulturu, Arne Hartig, kulturni ataše Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu i Jadranka Žarković-Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na konferenciji je održano sveukupno:

  • 5 plenarnih izlaganja: prof. dr. sc. Michaela Sambanis, Freie Universität Berlin, prof. dr. sc. Feruzan Gündogar, Sveučilište Marmara, prof. dr. sc. Emina Avdić, Sveučilište Skopje, prof. dr. sc. Olivera Durbaba, Sveučilište Beograd, prof. dr. sc. Ana Petravić/doc. dr. sc. Ana Šenjug Golub/Jasmina Troha, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2 okrugla stola o perspektivama ranog učenja njemačkog jezika i mogućnostima regionalne suradnje
  • 16 različitih radionica
  • i završna diskusija.

Kao jedan od središnjih sadržaja programa predstavljeni su rezultati projekta Deutsch von Anfang an objavljeni u publikaciji: Ana Petravić, Ana Šenjug Golub, Siegfried Gehrmann (2018.; ur.): Deutsch von Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance. Perspektiven aus Südosteuropa. Münster. Waxmann koja uključuje analize stanja ranog učenja njemačkog jezika u zemljama sudionicama projekta i preporuke za rano učenje i poučavanje njemačkog jezika pod nazivom Deutsch von Anfang an. Empfehlungen zum Frühen DaF-Lernen aus Südosteuropa (puni tekst).

 

Fotodokumentacija o konferenciji dostupna je ovdje.

Članci iz tiska kojima su popraćena konferencija i tematika ranog učenja stranih jezika dostupni su ovdje.