Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika – Od teorijskih koncepata do primjene

Znanstvena monografija Ane Petravić Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene razmatra problematiku razvoja međukulturne kompetencije  kao jedne od ključnih individualnih kompetencija današnjice iz glotodidaktičke i primijenjenolingvističke perspektive. Povezujući teorijsku, empirijsku i primijenjenu perspektivu autorica daje cjelovit pristup sagledavanju kulture u nastavi stranih jezika kao pokušaj odgovora na mnogobrojna pitanja koja proizlaze iz složenih zahtjeva s kojima se danas nosi nastava stranih jezika, prije svega na središnje pitanje povezivanja i usklađivanja procesa razvoja komunikacijske kompetencije i međukulturne kompetencije učenika.

Struktura knjige prati liniju od teorijskih modela međukulturne kompetencije, preko njihovih empirijskih provjera do primjene u samoj nastavi stranih jezika te time omogućava čitateljima fokusiranje na pojedine aspekte međukulturne kompetencije ovisno o interesima i potrebama. Knjiga se obraća različitim ciljnim skupinama koje su profesionalno vezane uz nastavu (stranih) jezika – studentima učiteljskih i nastavničkih studija, djelatnim učiteljima i nastavnicima, mentorima, autorima udžbenika, tvorcima jezičnih politika, sastavljačima kurikula i testova te znanstvenicima u području primijenjene lingvistike i glotodidaktike.