PROJEKT TEMPUS IV: Modernising Teacher Education in a European Perspective – MOTED (2010-2013)

Na projektu je surađivalo 11 sveučilišta iz 7 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nizozemska, Njemačka, Slovenija i Srbija) te pridruženi partneri (npr. Njemačko-hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo kulture RH i njemačka agencija za akreditaciju AQUIN) kao i stručnjaci iz Njemačke, Mađarske i Europskoga Parlamenta.

Cilj projekta bio je postizanje veće ujednačenosti u obrazovanju učitelja u Europi kako bi se između ostaloga osigurala mobilnost i priznavanje diploma te učvrstila pozicija interkulturalnog obrazovanja na sjecištu različitih područja. U skladu s tom perspektivom razvijane su i testirane sadržajne i strukturne sastavnice „obrazovanja učitelja u europskoj perspektivi“ koje se može implementirati u nacionalne kurikulume ili oblikovati u dodatnu ponudu u kraćem vremenskom trajanju (npr. ljetne škole). Pritom su uzete u obzir specifične razvojne perspektive svake zemlje sudionice. Rad se koncentrirao na pet težišta relevantnih za razvoj europske dimenzije u obrazovanju učitelja prema viđenju i s obzirom na stručne kompetencije sudionika: „(1.) obrazovne znanosti u obrazovanju učitelja u multikulturnoj Europi; (2.) Obrazovanje učitelja stranih jezika i jezična raznolikost u Europi; (3.) Novi mediji i mogućnosti za transnacionalnu suradnju; (4.) Interkulturalno učenje kao horizontalni zadatak; (5.) Gospodarske ključne kvalifikacije u obrazovanju učitelja.”

Nositelj i odgovorni voditelj projekta bio je prof.dr. Jürgen Helmchen s Instituta za odgojne znanosti/Sveučilište u Münsteru, a koordinator prof.dr. Siegfried Gehrmann s Učiteljskog fakulteta/Sveučilište u Zagrebu.

Rezultati projekta prikazani su, između ostalog, u publikaciji Europsko obrazovanje učitelja i nastavnika- na putu prema novom obrazovnom cilju.