TEMPUS projekt III „Učenje za Europu“ (9/2006 – 8/2009)

TEMPUS-projekt „Učenje za Europu“ sastojao se od dva dijela:
1. razvoj međunarodnog znanstveno-nastavnog centra Centar za europsko obrazovanje, čiji su nositelji Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru, sa sjedištem u Zagrebu
2. razvoj jednogodišnjeg združenog međunarodnog studija Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (MA)
Na projektu je surađivalo 12 partnerskih sveučilišta iz 10 europskih zemalja.
Rezultati projekta prikazani su, između ostalog, u publikaciji Europsko obrazovanje. Koncepti i perspektive iz pet zemalja.