AUF DEM WEG ZUM INTERKULTURELLEN SPRECHER

Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Kinder und Jugendliche

Prvi svezak iz Biblioteke Učenje za Europu – Didaktički materijali i studije – Centra za europsko obrazovanje izdan je pod nazivom „Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher“. Svezak je publiciran (na njemačkom jeziku u izdavačkoj kući Školska knjiga, Zagreb).

Zbirka dodatnih nastavnih materijala Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher namijenjena je budućim i djelatnim učiteljima i nastavnicima njemačkog jezika kao dopuna uz osnovni udžbenik. Raznolike nastavne aktivnosti na teme bliske realnim situacijama i učeničkim interesima usko povezuju interkulturalno učenje s učenjem njemačkog jezika. Time ova zbirka nastavnicima i učenicima omogućava da nastavu njemačkog jezika učine mjestom razmjene o sebi i drugima, mjestom upoznavanja i promišljanja vlastitih osobina, stavova, jakih strana i slabosti uzimajući u obzir sklonosti i interese, strahove i želje drugih. Iznoseći svoja iskustva i osvještavajući širenje svojih iskustvenih obzora učenici aktivno sudjeluju u procesima učenja i na taj način postaju akteri nastave njemačkog jezika.

Zbirka Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher

 • sadržava 62 nastavne aktivnosti za razvoj interkulturalne kompetencije u sklopu nastave njemačkoga kao stranog jezika u osnovnoj i srednjoj školi  igre, istraživačke zadatke, kvizove znanja, zadatke rješavanja problema, projekte i druge poticaje za iniciranje procesa učenja
  •  za učenike njemačkog jezika u dobi od 8 do 18 godina
  •  na jezičnim razinama od A1 do B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).
 • zasniva se na induktivnom pristupu učenju i poučavanju
 • nadovezuje se na nastavne programe za njemački jezik
 • predlaže autentične komunikacijske situacije i jezična sredstva
 • nudi slikovni materijal te tekstove i radne listova kao predloške za kopiranje i u elektroničkom obliku
 • omogućava preradu radnih listova sadržanih na CD-u
 • detaljno opisuje način izvođenja svake aktivnosti
 • uspješno je isprobana u nastavnoj praksi