Europsko obrazovanje učitelja i nastavnika- na putu prema novom obrazovnom cilju

Drugi svezak iz Biblioteke Učenje za Europu – Didaktički materijali i studije – Centra za europsko obrazovanje izdan je pod nazivom „Europsko obrazovanje učitelja i nastavnika- na putu prema novom obrazovnom cilju” Svezak je publiciran na dva jezika: na hrvatskom jeziku u izdavačkoj kući Školska knjiga, Zagreb i na njemačkom jeziku u izdavačkoj kući Waxmann Verlag GmbH, Münster.

Ova je publikacija proizašla iz međunarodnog projekta „Modernizing Teacher Education in a European Perspective“ uz financijusku potporu EU. Autori nacionalnih i regionalnih izvještaja iz sedam zemalja Njemačke, Nizozemske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije  bave se u sljedećim pitanjima:

– u kojoj su mjeri i na koji način procesi europskih integracija i globalizacije u obrazovanju učitelja i nastavnika doveli do promjene fokusa obrazovanja i izobrazbe s tradicionalnog usmjerenja na nacionalnu državu u pravcu transnacionalnog i europskog dimenzioniranja,

– koje prepreke stoje na putu takvog usmjerenja obrazovanja učitelja i nastavnika

– i kako se europska i transnacionalna dimenzija kurikulski, sadržajno i strukturno može integrirati u sustave obrazovanja učitelja i nastavnika.

U središtu interesa nalazi se pet područja učenja i poučavanja koji su bili predmet istraživanja u sklopu projekta:

– odgojne znanosti odnosno obrazovne znanosti

– interkulturalni odgoj i obrazovanje

– jezici/strani jezici

– novi mediji

– odnos obrazovanja učitelja i nastavnika i gospodarstva (obrazovanje za poduzetništvo)

Izvještaji pokazuju da se u svim zemljama sudionicama projekta može ustanoviti razvoj u smjeru europske i transnacionalne dimenzije u obrazovanju učitelja i nastavnika, no da je spektar pristupa u realizaciji te dimenzije vrlo širok s obzirom na krajnje različite društvene i povijesne uvjete u Zapadnoj i Jugoistočnoj Europi.