Svečano otvorenje Centra za europsko obrazovanje 25.09.2007.

Razmjena ugovora o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Münsteru

Prof. dr. sc. Ursula Nelles, rektorica Sveučilišta u Münsteru i  prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u  Zagrebu razmjenjuju ugovore o suradnji između obaju partnerskih sveučilišta.

 

 

 

Prof. dr. sc. dr. h.c. Vladimir Šimović, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hans Joachim von Olberg, dekan za nastavu Fakulteta za odgojne i društvene znanosti Sveučilišta u Münsteru razmjenjuju ugovore o suradnji između obiju institucija nositelja TEMPUS-projekta “Learning for Europe” (Učenje za Europu).