PITANJA VEZANA O ODRŽAVANJU PROGRAMA…

Poštovani,

ako ste zainteresirani za neki od ponuđenih programa, kontaktirajte nositelja Programa i prijavite se na stranici “Obrasci za prijavu programa”

1. Inkluzivni pristup i podrška djeci s teškoćama u razvoju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Nositelj: Jasna Kudek Mirošević    jasna.kudek@ufzg.hr 

2. Sinkretički i multimodalni pristup glazbenom odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi
Nositelj: Blaženka Bačlija Sušić    blazenka.baclijasusic@ufzg.hr

3. Filozofija, feminizam i odgojiteljska profesija: modeli izgradnje pluralnog društva
Tomislav Krznar    tomislav.krznar@ufzg.hr

4. Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi
Nositelj: Renata Miljević – Riđički    renata.miljevic@ufzg.hr

5. Kreativni program glazba – jezik – drama
Nositelj: Josipa Kraljić    josipa.kraljic@ufzg.hr

6. Osnove kazališne pismenosti (kako gledati predstavu za djecu?)
Nositelj: Iva Gruić     iva.gruic@ufzg.hr

7. Refleksivna praksa u odgoju i obrazovanju
Nositelj: Marina Đuranović     marina.duranovic@ufzg.hr

8. Posebni program kinezioloških aktivnosti
Nositelj: Marija Lorger    marija.lorger@ufzg.hr

9. Istraživanje odgojno-obrazovne prakse
Nositelj: Siniša Opić    sinisa.opic@ufzg.hr

10. Poticanje pripovjednih sposobnosti djece
Nositelj: Katarina Aladrović Slovaček   katarina.aladrovic@ufzg.hr

Sporazum o suradnji UFZG i AZOO

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje potpisale su 10. siječnja 2020. godine Sporazum o suradnji kako bi zajednički pridonosili unaprjeđivanju kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Suradnja obuhvaća programe cjeloživotnog obrazovanja, stručno-istraživačke projekte, organiziranje simpozija, konferencija, skupova i seminara i  ostale oblike suradnje od zajedničkog interesa. Prilikom potpisivanja sporazuma, ravnateljica Agencije, dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i dekan Učiteljskog fakulteta, prof. dr. sc. Siniša Opić, izrazili su zadovoljstvo zbog otvaranja prilika za ostvarivanje sinergije u profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika i time doprinesu kontinuiranom razvoju hrvatskog obrazovnog sustava.