O nama

Voditeljica Centra: prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Članice i članovi Programskog vijeća:

  1. izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
  2. izv. prof. dr. sc. Siniša Opić
  3. doc. dr. sc. Marija Lorger
  4. dr. sc. Nevenka Maras
  5. prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Među osnovnim načelima znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja nalaze se otvorenost visokih učilišta prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici te temeljenost na konceptu cjeloživotnog obrazovanja. Dodatno, različiti oblici cjeloživotnog učenja i obrazovanja čine sastavni dio djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, počevši od promocije znanstvenih, umjetničkih i stručnih postignuća, kratkih tečajeva i ljetnih škola, preko obrazovnih modula do kratkih ciklusa obrazovanja koji se prepoznaju na tržištu rada. Potreba cjeloživotnog obrazovanja i učenja prepoznata je i u Zakonu u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji definira pravo i obvezu trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja školskih ustanova u području pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije, metodike, informatičko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovne politike i drugih područja relevantnih za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u školskim ustanovama, a visoka učilišta nalaze se među subjektima koji su pozvani da provode takve programe. Obvezu stručnog osposobljavanja i usavršavanja imaju i odgojitelji, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prema tome, cilj osnivanja Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sadržan je u potrebi osiguravanja institucijskih preduvjeta za razvoj i provedbu programa cjeloživotnog obrazovanja stručnih djelatnika u području odgoja i obrazovanja, kako bi osigurao da Fakultet aktivno, sustavno i kontinuirano sudjeluje u procesu obnavljanja postojećih i usvajanja novih kompetencija profesionalnih dionika odgoja i obrazovanja, u svrhu poboljšanja kvalitete i širenja mogućnosti njihovog trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 26. studenoga 2013. godine, odlukom Fakultetskog vijeća.