O nama

Voditelj Centra: doc. dr. sc. Goran Lapat

Članice i članovi Programskog vijeća:

  1. izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
  2. izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić
  3. doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
  4. doc. dr. sc. Marija Lorger
  5. izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić
  6. doc. dr. sc. Blaženka Bačilija Sušić
  7. doc. dr. sc. Goran Lapat

Među osnovnim načelima znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja nalaze se otvorenost visokih učilišta prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici te temeljenost na konceptu cjeloživotnog obrazovanja. Dodatno, različiti oblici cjeloživotnog učenja  čine sastavni dio djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, počevši od promocije znanstvenih, umjetničkih i stručnih postignuća, kratkih tečajeva i ljetnih škola, preko obrazovnih modula do kratkih ciklusa obrazovanja koji se prepoznaju na tržištu rada. Potreba cjeloživotnog učenja prepoznata je i u Zakonu u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji definira pravo i obvezu trajnog stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja školskih ustanova u području pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije, metodike, informatičko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovne politike i drugih područja relevantnih za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u školskim ustanovama, a visoka učilišta nalaze se među subjektima koji su pozvani da provode takve programe. Obvezu stručnog usavršavanja imaju i odgojitelji, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prema tome, cilj osnivanja Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sadržan je u potrebi osiguravanja institucijskih preduvjeta za razvoj i provedbu programa profesionalnog razvoja stručnih djelatnika u području odgoja i obrazovanja, kako bi osiguralo da Fakultet aktivno, sustavno i kontinuirano sudjeluje u procesu obnavljanja postojećih i usvajanja novih kompetencija profesionalnih dionika odgoja i obrazovanja.

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 26. studenoga 2013. godine, odlukom Fakultetskog vijeća.