O nama

Voditeljica Centra: prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Članice i članovi Programskog vijeća:

  1. izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
  2. doc. dr. sc. Iva Gruić
  3. doc. dr. sc. Marija Lorger
  4. dr. sc. Nevenka Maras
  5. prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Među osnovnim načelima znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja nalaze se otvorenost visokih učilišta prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici te temeljenost na konceptu cjeloživotnog obrazovanja. Dodatno, različiti oblici cjeloživotnog učenja  čine sastavni dio djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, počevši od promocije znanstvenih, umjetničkih i stručnih postignuća, kratkih tečajeva i ljetnih škola, preko obrazovnih modula do kratkih ciklusa obrazovanja koji se prepoznaju na tržištu rada. Potreba cjeloživotnog učenja prepoznata je i u Zakonu u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji definira pravo i obvezu trajnog stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja školskih ustanova u području pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije, metodike, informatičko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovne politike i drugih područja relevantnih za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u školskim ustanovama, a visoka učilišta nalaze se među subjektima koji su pozvani da provode takve programe. Obvezu stručnog usavršavanja imaju i odgojitelji, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prema tome, cilj osnivanja Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sadržan je u potrebi osiguravanja institucijskih preduvjeta za razvoj i provedbu programa profesionalnog razvoja stručnih djelatnika u području odgoja i obrazovanja, kako bi osiguralo da Fakultet aktivno, sustavno i kontinuirano sudjeluje u procesu obnavljanja postojećih i usvajanja novih kompetencija profesionalnih dionika odgoja i obrazovanja.

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 26. studenoga 2013. godine, odlukom Fakultetskog vijeća.