Okrugli stol i Međunarodni savjet Centra

U velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu okupili su se nakon svečanog otvorenja Centra za europsko obrazovanje predstavnici sveučilišta koja sudjeluju u TEMPUS-projektu „Učenje za Europu“, predstavnici ministarstava, privrede i međunarodnih njemačkih obrazovnih institucija (Goethe-Institut Zagreb, DAAD -Njemačka služba za akademsku razmjenu) na okruglom stolu s temom „Europsko obrazovanje putem europske suradnje“.

Na kraju rasprave za predsjedavajuću Međunarodnog savjeta Centra izabrana je dr. h.c. Doris Pack, članica Europskog parlamenta. Članovi Savjeta zastupaju sljedeće institucije: Sveučilište u Münsteru (zastupano po prof. dr. sc. Ursuli Nelles, rektorci), Sveučilište Zagreb (predstavnik ovlašten od strane rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša), izdavačka kuća Školska knjiga Zagreb (zastupnana po Anti Žužulu, predsjediniku uprave), DaimlerChrysler Kroatien (zastupan po Horstu Wohlfartu, Managing Director), WAZ-Mediengruppe/Europress Holding Zagreb (zastupan po dr. sc. Srgjanu Kerimu, trenutno predsjedavajućem Skupštine UNa), Goethe-Institut (zastupan po Juliani Stegner, voditeljici Goethe-Instituta Zagreb).

Članovi Savjeta bez prava glasovanja su Predsjedništvo Centra, zastupano po prof. dr. sc. Siegfried Gehrmannu (Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Marianne Krüger-Potratz (Sveučilište u Münsteru) kao i jedan član visokoškolskog konzorcija TEMPUS-projekta „Učenje za Europu“.