Otvorene prijave za novi ciklus edukacije iz programa RESCUR: Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi

Centar za cjeloživotno obrazovanje organizira novi ciklus stručnog usavršavanja iz programa RESCUR:  „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ u trajanju od 17 sati. Program će se održati kad se prikupi dovoljan broj prijava (do 20). 

U pitanju je znanstveno provjeren kurikul koji pridonosi razvoju socijalnih kompetencija djece, u velikoj je mjeri usklađen sa suvremenim kurikulima i nudi praktičan alat za razvoj otpornosti djece/učenika.

Cijena programa po polazniku iznosi 1.500,00 kn (rok plaćanja: do početka edukacije). Uplate se vrše na IBAN račun Učiteljskog fakulteta HR9124020061100639639, s naznakom: Ime i prezime polaznika, program: RESCUR. 

Prijave se vrše ispunjavanjem obrasca na ovoj stranici (Obrazac za prijavu programa RESCUR – Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i osnovnoškolske dobi), a više informacija o programu možete naći na ovoj web stranici.